Sumerilaiset keksivät maailman vanhimman kirjoitusjärjestelmän, nuolenpääkirjoituksen noin vuoden 3200 eaa. paikkeilla.

PELI VAI OPPIKIRJA?

Pitkin syksyä myös muutkin kuin opettajat ovat saaneet tietää, kuinka suomalaisten lasten lukutaito heikkenee. Mikä neuvoksi? Tulisiko peruskoulujen kirjojen tekstimäärää vähentää ja lisätä monimediaisuutta. Pitäisikö 11-vuotiaan oppimateriaali olla äänikirjoja? Tai peräti animoituja pelejä?

Tutki ja tulkitse – Alakoulun historia I-II -kirjan kustantaja kiersi marraskuussa kouluja, joissa kirjan ensimmäinen osa on jo opetuskäytössä. Koulujen kirjo oli suuri kaupungin keskustan normaalikouluista  kyläkouluihin ja oppimiskeskuksiin. Kaikissa kouluissa korostui yksi termi ylitse muiden: Eriyttäminen.

Palautteet vahvistivat toimituksen näkemystä, miten Tutki ja tulkitse -oppimateriaalin eriyttäminen toteutetaan. Asia koskee niin kirjan digitaalisia oppimateriaaleja kuin painettuja oppikirjoja I-II.

Syksystä 2019 alkaen painetuissa oppikirjoissa I -II on kursivoidut avainsanat, jotka suomennetaan kirjan sanastossa. Luettaessa kirjaa tabletilta esimerkiksi historian ja sen lähiaineiden terminologia  sellaiset sanat kuten ’tarusto’, ’perimätieto’, ’näkemys’ ja ’kulttuuri’ on suomennettu jo jo tekstin hyperlinkkinä.

’AVOIMEN LÄHDEKOODIN’ OPPIKIRJAT

Kirjan pelillistämisestä eli pelien ja vaikkapa digitaalisen avatar-hahmon tarjoamisesta kouluille kävimme toimituksessa keskustelua. Pelit ovat näkemyksemme mukaan tapa, jolla kouluja pyritään sitomaan yhden kustantamon aineistoihin. Oppikirjojen tulisi sen sijaan olla tehty IT-alalta tutulla ’avoimen lähdekoodin’ periaatteella.

Suuri osa eurooppalaisista museoista tarjoaa digitaalisen aineistonsa käyttöoikeudet nykyisin ilmaiseksi. Ajatuksen takana on filosofia, jonka mukaan pääsy oikean tiedon lähteille kuuluu kaikille. Tutki ja tulkitse -oppikirjan toimintafilosofia on saman periaatteen mukainen.  Vaikka kirja on hankittavissa vain ’perinteisesti’, painettu kirja edellä, sen ostaneet koulut saavat digitaalisen materiaalimme sekä toimituksen lähdemateriaalin – linkit museoihin ym. – ilmaiseksi. Digimateriaaleistamme löytyy kuvalinkkejä sekä linkkejä tekstimateriaaleihin, joita opettaja voi vuorostaan käyttää lisämateriaalina.

Kiitän Tutki ja tulkitse -toimituskunnan puolesta kaikkia rehtoreita ja opettajia, joiden kanssa sain tutkia uunituoretta oppikirjaa. Äidinkielen rinnalla juuri historia ja yhteiskuntaoppi ovat aineet, joilla lapsesta kasvaa minä, itsenäisesti ajatteleva ja omanarvontuntoinen kansalainen.

Kouvolan Kuusankoskella 30.11.2018

Pasi Luhtaniemi