Sumerilaiset keksivät maailman vanhimman kirjoitusjärjestelmän, nuolenpääkirjoituksen noin vuoden 3200 eaa. paikkeilla.

PELI VAI OPPIKIRJA?

Pitkin vuotta myös muutkin kuin opettajat ovat saaneet tietää, kuinka suomalaisten lasten lukutaito heikkenee. Mikä neuvoksi? Tulisiko peruskoulujen kirjojen tekstimäärää vähentää ja lisätä monimediaisuutta. Pitäisikö 11-vuotiaan oppimateriaali olla äänikirjoja? Tai peräti animoituja pelejä?

Tutki ja tulkitse – Alakoulun historia I-II -kirjan kustantaja kiersi syystalvella 2018 kouluja, joissa kirjan ensimmäinen osa on jo opetuskäytössä. Koulujen kirjo oli suuri kaupungin keskustan normaalikoulusta  kyläkouluihin ja oppimiskeskuksiin. Kaikissa kouluissa korostui yksi termi ylitse muiden: Eriyttäminen.

Palautteet vahvistivat toimituksen näkemystä, miten Tutki ja tulkitse -oppimateriaalin eriyttäminen toteutetaan. Asia koskee erityisesti kirjan digitaalisia oppimateriaaleja.

Kun oppilas lukee oppikirjan lukua tabletilta, historian ja sen lähiaineiden terminologiaa on suomennettu. Viemällä hiiren kuumana linkkinä toimivan sanan päälle sen viereen ilmestyy sanan suomennos. Mutta tämä on vasta alkua

AVOIMEN LÄHDEKOODIN OPPIKIRJAT

Kustantajan palautekiertueen jälkeen kävimme toimituksessa keskustelun kirjan pelillistämisestä. Pelit eivät näkemyksemme mukaan ole pysyvä ratkaisu lukutaitoon tai heikentyviin oppimistaitoihin. Oppikirjojen tulisi sen sijaan olla tehty IT-alalta tutulla avoimen lähdekoodin periaatteella.

Suuri osa eurooppalaisista museoista tarjoaa digitaalisen aineistonsa käyttöoikeudet nykyisin ilmaiseksi. Ajatuksen takana on filosofia, jonka mukaan pääsy oikean tiedon lähteille kuuluu kaikille. Tutki ja tulkitse -oppikirjan toimintafilosofia on saman periaatteen mukainen.  Vaikka koulu hankkiikin kirjan perinteisesti, painettu kirja edellä, mukana toimitettava digitaalinen materiaali, erityisesti  linkit tiedon tuottajien ja tallentajien omiin aineistoihin on oikea tapa johdattaa oppilas historian ihmeelliseen maailmaan.

Kiitän Tutki ja tulkitse -toimituskunnan puolesta kaikkia rehtoreita ja opettajia, joiden kanssa sain tutkia uunituoretta oppikirjaa. Äidinkielen rinnalla juuri historia ja yhteiskuntaoppi ovat aineet, joilla lapsesta kasvaa minä, itsenäisesti ajatteleva ja omanarvontuntoinen kansalainen.

Kouvolan Kuusankoskella 30.11.2018

Pasi Luhtaniemi, Kustantaja
Kustannus Aarni Oy