Tervetuloa uuden historian oppikirjan pariin!

Tutki ja tulkitse on uusi taitopohjaiseen oppimiseen perustuva historian oppikirja. Kirjan tekijät ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja historian laitosten tutkijoita ja opettajia. Kaksiosaisessa teoksessa historiaa opetetaan alakoulun 4.-6. luokan oppilaille uuden, vuonna 2014 voimaan astuneen opetussuunnitelman mukaisesti.

Oppikirjan 1. osa ilmestyi kesällä 2018 ja se on pilottikäytössä muutamalla alakoululla. Kesällä  2019 julkaistaan oppikirjan 2. osa. Pakettiin kuuluu myös molempien osien digitaaliset oppimateriaalit.

Oppikirjan aineisto on suunniteltu ajatellen eri tasoisia oppilaita ja oppilasryhmiä.

’Tutkijan’ sivut – Oppilaan kirjat I-II

Oppikirjat kattavat historian aikakaudet esihistoriasta antiikin ajan loppuun (1. osa) ja keskiajan alusta Ranskan vallankumoukseen (2. osa) Kummassakin oppikirjan osassa on noin 20 lukua. Oppikirjojen  kuvituksena on käytetty autenttisia valokuvatallenteita sekä taiteen tulkintoja aikakauden elämästä ja arjesta.

Tärkeä osa Tutki ja tulkitse -oppikirjojen kuvitusta on  Harri Istvan Mäen piirroskuvitus. Kirjan ’tutkija’ tuo historiallisen aiheen lähemmäksi oppilasta ja tarjoaa hänelle samaistumiskohteen.

Taitopohjainen opetus – opetustunnin kulku

Tutki ja tulkitse  – Alakoulun historia I-II on rakennettu ajatellen opetustapahtuman kulkua. Kukin oppitunti alkaa ns. pohdintatehtävällä, avauskysymyksellä, jonka vastaus löytyy lapsen omasta kokemuspiiristä. Tämän jälkeen oppilas tutustuu luvun aineistoon, eli aihetta käsittelevään alkuperäiseen lähteeseen, joka voi olla teksti tai valokuva.

Opetustunti jatkuu Tulkitse -tehtävällä, joka liittyy luettuun tekstiin tai katsottuihin kuviin. Samalla hän oppii, ettei ole yhtä  oikeaa tulkintaa: Lapsi alkaa ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta.

Lopuksi oppilas saa luettavakseen tunnin aiheen faktat kuten historiantutkimus ne tuntee. Tunti päättyy Tutki -tehtävään, jossa oppilas pääsee tekemään synteesin oppimastaan.


Opettajan kirja ja digitaaliset oppimateriaalit

Oppilaan kirjan rinnalla Tutki ja tulkitse tarjoaa koululle ja opetusluokille Opettajan kirjan, jossa käydään läpi kunkin opetustunnin tavoitteet sekä pedagogiset ohjeet ja vinkit.

Tutkijatulkitse.fi -digiaineistot on tarkoitettu erityisesti opettajan työkaluksi. Kirjasarjan hankkiva koulu  saa koulukohtaiset verkkotunnukset. Aineistosta löytyy:

  • Oppilaan kirjat skaalautuvina verkkosivuina. Oppilaalle oudot historian ja sen tutkimuksen käsitteet ovat lukujen digiversiossa suomennettu hyperlinkkeinä suoraan tekstissä.
  • Opettajan kirjat. Painetussa kirjassa mainitut www-sivut ja palvelut ovat digiaineistossa kuumina linkkeinä.
  • Tulosteet:
    Opettaja voi tulostaa kunkin oppitunnin tehtävät, sanaston ja  opettajan tuntikohtaisen aineiston yhdellä napin painalluksella.