Historia ei ole entisensä!

Tutki ja tulkitse – Alakoulun historia I-II  on uusi, kaksiosainen alakoulun historian oppikirja, joka on tarkoitettu koulun tuntijaon mukaisesti vuosiluokille 4-6.   Teos ohjaa uuden opetussuunnitelman mukaiseen taitopohjaiseen historian oppimiseen, jossa oppilas rakentaa itse  aktiivisesti suhdettaan menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Samalla hän harjaantuu kriittisen kansalaisuuden taitoihin ja toimintaan.

Oppimateriaaliin kuuluu
– Painetut Oppilaan kirjat I ja II –  molemmissa 20 lukua, noin 160 sivua
– Painetut Opettajan kirjat I ja II – pedagogiset tuntikohtaiset ohjeet ja vinkit
– Verkkoaineistot osoitteessa http://tutkijatulkitse.fi
– Suljettu opettajien Facebook -ryhmä

 


OPPILAAN KIRJA

Tutki ja tulkitse – Alakoulun historia I ja II sisältävät molemmat  noin 20 lukua. Luvuissa tutustutaan ensin aiheen alkuperäisiin historiallisiin lähteisiin, joita kirja opettaa tulkitsemaan. Aiheen faktatiedot – siihen, miten historiankirjoitus on kuvannut  tapahtumia – oppilas lukee vasta  tämän jälkeen.

Lapsen opiskelukaverina on Rauni Vilkas. Tiedonhaluinen Rauni antaa oppilaille jokaisessa luvussa kolme tehtävää, Pohdi-tehtävän, Tulkitse-tehtävän ja Tutki-tehtävän.  Tulkintaan ja omaan ajatteluun kannustavat tehtävät rytmittävät opiskelukokemusta luoden sille alun, keskikohdan ja lopun.

 

Ludwig Gottlieb Portman: Julius Caesarin Murha, 1801.

Tutki ja tulkitse – oppikirjojen  kuvituksena käytetään valokuvia aidoista historiallisista dokumenteista ja tapahtumapaikoista sekä eri aikakausien taiteilijoiden tulkintoja historiallisista tapahtumista.

Kirjan molemmissa osissa on noin sata aiheeseen liittyvää nelivärikuvaa. –  Tutustu Oppilaan kirjaan I verkkopalvelussa http://tutkijatulkitse.fi. Palvelu ei edellytä kirjautumista.

Voit tilata teosta samasta osoitteesta.


OPETTAJAN KIRJA JA VERKOSTOTUKI

Opettajan kirja julkaistaan erikseen kummallekin Alakoulun historian osalle.  Kirjassa annetaan pedagogiset vinkit kunkin luvun opettamiseen ja ohjaamiseen. Jokaisen luvun ohjeistukset määrittelevät  opetustunnin tavoitteet, joista siirrytään opetuksen toteuttamiseen. Lopuksi siirrytään tutkimisesta soveltamiseen. Historian aihetta lähestytään ohjeistuksissa toiminnallisilla ja eläytyvillä harjoituksilla.

Opettajan kirjan verkkoversio  on koulun ja opettajien käytössä painetun kirjan rinnalla osoitteessa tutkijatulkitse.fi.   Kun koulu ostaa vähintään 60 oppilaan kirjaa, se saa oikeudet opettajan kirjan verkkoversioon.

Opettajan kirjan verkkoversion lisäarvo löytyy sen tulostettavista sisällöistä. Opettaja voi tulostaa kunkin luvun opettajan aineistot sekä jokaisen kolmen oppilaskysymyksen erikseen oppitunnin tarpeisiin. Samoin opettajan kirjasta voi tulostaa kaikki Harri Istvan Mäen piirrokset oppilaiden väritystehtäviksi.

 

KIRJOITTAJAT

Anna Veijola työskentelee historian ja yhteiskuntaopin opettajana Jyväskylän Normaalikoulussa. Hän on toiminut myös historian ja yhteiskuntatiedon pedagogiikan yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa. Annaa kiinnostaa kriittisen ajattelun taitojen kehittäminen historian opetuksessa. Oppikirjan tekemiseen häntä innosti ajatus tuottaa oppilasryhmän ja opettajan tarpeiden mukaan muokattavia aineistoja, jotka kannustavat omaan ajatteluun sekä yhdessä toimimiseen.

Matti Rautiainen toimii historian ja yhteiskuntatiedon pedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa. Tätä ennen hän toimi yläkoulun ja lukion opettajana. Rautiainen on kehitellyt tutkivan oppimisen menetelmiä historian opetukseen alakoulusta korkea-asteelle. Häntä kiinnostavat erityisesti historiaan liittyvät merkitykset ja oppilaan aktiivinen rooli oppimisessa.

Simo Mikkonen on akatemiatutkijana historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkijana erikoistunut 1900-luvun Venäjän ja Itä-Euroopan historiaan, mutta kiinnostunut laajasti myös historian pedagogiikan kysymyksistä. Hän on pyrkinyt rakentamaan siltoja yliopiston ja koulumaailman välille. Häntä kiinnostavat myös historian käyttö ja historian yhteiskunnalliset merkitykset.

Susanna Niiranen työskentelee yliopistotutkijana historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Hänen erikoisalaansa on keskiajan ja uuden ajan alun historia. Hän on tutkinut näihin aikakausiin liittyen niin kansankielistymisen prosesseja kuin vallan legitimointiin liittyvää dynastista kulttuuria. Häntä kiinnostavat myös historiapolitiikka ja historiakulttuuri eli historian myöhempi käyttö sekä pedagogiset kysymykset niin koulu- kuin yliopistomaailmassa.


TERVETULOA VERTAISRYHMÄÄN!

Tutki ja tulkitse -teoksen kirjoittajat ylläpitävät elokuusta 2018 lähtien suljettua Tutki ja tulkitse -facebook-ryhmää, johon kaikki kirjan tilaavat opettajat ja koulut voivat liittyä. Ryhmän tavoitteena on kehittää suomalaista historianopetusta suorassa vuorovaikutuksessa alakoulun historian opettajien kanssa.

TARJOUS NOPEILLE 2018:

Kun teet koulun tilauksen (vähintään 60 teosta) 31.3.2018 mennessä, saat painetut opettajan kirjat ja verkkoaineistot ilmaiseksi. Verkkotunnukset 2 viikon sisällä tilauksestasi. Kirjojen toimituskouluille heinäkuun alussa  2018 ja 2019.

TARJOUS 2018 (tilaukset 1.6.2018 mennessä!)

NIMEKE isbn alv 0 alv 10/24
Oppilaan kirja I *1 978-952-7130-29-2 17.30€ 19€
– osat I ja II yhteistilauksena 30.90€ 34€
Opettajan kirja I * 978-952-7130-34-6 47.30€ 52€
Opettajan verkkotunnukset/koulu/vuosi *2 258€ 320€
*1 – vähimmäistilaus 60 Oppilaan kirjaa + 1 Opettajan kirja
*2 – verkkopalvelu on tarkoitettu vain painetun kirjan tilaajalle
Oppilaan kirjan verkkokirja ilmainen osoitteessa tutkijatulkitse.fi
Kirjan II osa ilmestyy tammikuussa 2019