Auringonjumala Shamash ojentaa lait kuningas Hammurabille. Yksityiskohta alkuperäisestä Hammurabin lakikokoelmasta.

7. Hammurabin laki

Miksi ihmiset tarvitsevat sääntöjä?


Persialaisesta Susan kaupungista löytyi vuonna 1901 kaksi metriä korkea musta basalttikivi, joka osoittautui lakitauluksi. Kiveen on kaiverrettu lakiteksti ja tekstin yläpuolelle kuva, jossa valtaistuimella istuva auringonjumala Shamash ojentaa lait edessään seisovalle Babylonian kuninkaalle Hammurabille.


Aineistot

  1. Jos joku varastaa hovista tai temppelistä, tuomittakoon hänet kuolemaan. Lisäksi tuomittakoon kuolemaan myös hänet, joka vastaanottaa tällaisen varastetun tavaran.
  2. Jos hänen poikansa on liian nuori eikä voi hoitaa isänsä läänitysvelvollisuutta, niin annettakoon kolmannes pellosta ja puutarhasta hänen äidilleen ja hänen äitinsä kasvattakoon hänet (täysi-ikäiseksi).
  3. Jos jollakin on sadossa maksettavia korkorasituksia ja myrsky hävittää tai tulva huuhtoo pois hänen peltonsa tai veden puutteessa vilja ei kasva, niin älköön hän sinä vuonna antako velkojalle viljaa; liottakoon velkakirjaansa vedessä so. älköönkä maksako sen vuoden korkoa.
  4. Jos joku on avannut kanavansa (pellon) kastelemiseksi, mutta on ollut huolimaton ja antaa vetten ryöstää naapurin pellon, niin maksakoon viljaa kuin naapurin pellossa oli.
  5. Jos nainen ei halua pysyä aviomiehensä talossa, maksakoon mies takaisin naisen mukanaan tuomat myötäjäiset ja nainen on vapaa lähtemään.
  6. Jos joku on lahjoittanut vaimolleen pellon, puutarhan, talon tai irtaimiston ja antanut hänelle sinetöidyn asiakirjan, niin miehensä kuoltua hänen poikansa eivät voi sekaantua väliin; äiti antakoon perintönsä sille pojalleen, jota eniten rakastaa; toiselle hänen ei tarvitse antaa.
  7. Jos lääkäri tekee suuren viillon leikkausveitsellä ja tappaa potilaansa, tai puhkaisee tämän silmän, leikattakoon hänen kätensä irti.
  8. Jos lääkäri tekee suuren viillon leikkausveitsellä ja tappaa jonkun orjan, korvatkoon hän tämän orjan uudella.
  9. Jos rakennusmestari on rakentanut jollekulle talon eikä ole tehnyt työtään vankaksi ja talo, jonka hän on rakentanut, sortuu ja aiheuttaa talon omistajan kuoleman, niin ko. rakennusmestari surmattakoon.


Hammurabin lait 5
Syntyajankohta: n. 1760 eaa.
Kieli: muinaisbabylonia

Tulkitse: Mitä oheiset katkelmat lakikokoelmasta kertovat elämästä Babyloniassa? Minkä perusteella teon rangaistavuutta määritettiin?

 

Vanhin säilynyt lakikokoelma

Kaupunkien syntymisen myötä ihmisiä asui lähekkäin enemmän kuin aikaisemmin. Kiertävillä ihmisryhmillä oli ollut sääntöjä, mutta uusi, pysyvän asumisen elämäntapa loi tarpeen kirjoittaa säännöt muistiin laeiksi. Niiden myötä syntyi uusi ammattiryhmä – lakimiehet. He tulkitsivat lakeja, kun rikos- ja riita-asioissa annettiin tuomioita. Lakimiehet osallistuivat myös lakien laadintaan.

Hammurabin laki on vanhin tiedossa oleva kokonaisuutena säilynyt lakikokoelma. Sitä vanhempia lakeja tunnetaan, mutta niistä on säilynyt vain osia. Hammurabin lakikokoelma luotiin Babyloniassa noin 1760 eaa (ennen ajanlaskun alkua), ja siinä on yhteensä 282 lakipykälää. Laki on kaiverrettu kivipaateen, joka oli esillä julkisella paikalla. Nimensä kokoelma sai babylonialaiselta kuningas Hammurabilta.Rikos ja rangaistus

Rangaistus määrittyi Hammurabin laissa rikoksen suuruuden mukaan, aivan kuten nykyisin. Se, mitä pidetään vakavana ja suurena rikoksena, on kuitenkin vaihdellut eri aikoina ja eri kulttuureissa. Vertailukohtana Hammurabin laille voidaan pitää Mooseksen lakia, jonka varhaisimmat osat ovat peräisin ajalta noin 700 eaa. Mooseksen lakikokoelmassa rangaistukset ovat yhtä ankaria kuin Hammurabin laissa. Siinä rikosten katsottiin kuitenkin kohdistuvan Jahveen, eli jumalaan, ja olevan jumalanpilkkaa.

Hammurabin laki käsitteli omaisuuteen kohdistuvia kysymyksiä, kuten varkautta, naisen, lapsen ja orjan oikeuksia. Siinä säädettiin myös erilaisista väkivaltarikoksista, kuten pahoinpitelyistä ja murhista. Lakien avulla pyrittiin siihen, että elämä ihmisyhteisöissä sujuisi rauhallisesti, ja että samassa asemassa olevia ihmisiä kohdeltaisiin samanarvoisesti. Eri asemassa olevia ihmisiä kohdeltiin ja rangaistiin laissa kuitenkin eri tavoin.

Rangaistuksina käytettiin pääasiassa sakko- ja kuolemanrangaistuksia, sekä tuomittuun kohdistuvia fyysisiä rangaistuksia. Sen sijaan vankeusrangaistukset olivat harvinaisia. Siihen olisi vaadittu erillisiä tiloja, eli vankiloita, sekä vartijoita, mikä oli kallista.

Ammattien kirjo kasvaa

Nuolenpääkirjoituksella tehty sumerilainen kauppakirja n. 2600 eaa.

Hammurabin laki oli kaiverrettu kiveen nuolenpääkirjoituksella, joka on vanhimpia tunnettuja kirjoitusjärjestelmiä. Kirjoitusjärjestelmien luominen ja käyttöönotto mahdollistivat lakikokoelmien, kirjallisuuden, runouden ja tieteen synnyn. Hammurabin lain kaltaisten säilyneiden tekstien avulla historian tutkijat voivat selvittää menneisyyden ihmisten elämää.

Hammurabin laki kuvaa kuninkaan johtamaa Babyloniaa. Lain pykälissä kuvataan viljelyä ja viljelysten vaatimia kastelujärjestelmiä. Lakikokoelmassa luetellaan myös joukko erilaisia ammatteja, kuten lääkäri ja rakennusmestari. Näiden lisäksi ihmiset työskentelivät käsityöläisinä, kauppiaina ja sotilaina. Myös uskonnolla oli Babyloniassa tärkeä asema. Se synnytti oman ammattiryhmänsä, papiston.

Tutki: Millainen merkitys kirjoitustaidon keksimisellä on ollut ihmisille?

Sumerilaiset kehittivät nuolenpääkirjoituksen noin 3200 eaa. paikkeilla.