Parthenonin temppeli Akropolin kukkulalla Ateenassa, Kreikassa

10. Mistä antiikki alkaa?

Mitä eri asioita antiikki tarkoittaa?

Sana antiikki tarkoittaa eri asioita. Historiassa sillä kuvataan ajanjaksoa, joka ulottuu 800-luvulta eaa. 400-luvulle jaa. Se on läntisen Euroopan historiassa tärkeä ajanjakso. Kreikassa ja Roomassa syntyivät tällöin muun muassa demokratia, teatteri, olympialaiset ja roomalainen laki.

Aineistot

Piirrä oman elämäsi aikajana, jonka aloitat omasta syntymästäsi. Merkitse siihen tärkeitä asioita tai tapahtumia oman elämäsi varrelta.

 

Tulkitse: Tarkastelkaa tekemiänne aikajanoja. Millaisia asioita olette niissä nostaneet esiin? Pystyttekö periodisoimaan aikajananne? Millaisia yhteisiä ajanjaksoja löydätte elämistänne? Miten nimeäisitte nämä?

Historian jakaminen ajanjaksoihin

Menneisyys on tapana jakaa aikakausiin eli periodeihin. Edellä kerrotuissa kivikauden elämästä kertovissa kappaleissa on esitetty perinteinen jako esihistoriaan ja historiaan. Kumpaakin ajanjaksoa on jaoteltu vielä pienemmiksi jaksoiksi, joille kullekin on annettu omia nimityksiä.

”Vanhaksi ajaksi” kutsutaan ajanjaksoa noin vuodesta 3000 eaa. noin vuoteen 400 jaa. Vanhan ajan sisällä antiikki on oma ajanjaksonsa. Sen katsotaan alkaneen noin vuodesta 800 eaa. ja päättyneen noin vuoteen 400 jaa.

Menneisyyttä jaetaan aikakausiin, jotta vuosituhansiin saataisiin selkeyttä. Eri ajanjaksojen kestot ja nimet on yleensä annettu jälkikäteen, ja ne ovat sopimuksen varaisia. Ajanjaksojen alku- ja loppukohdat sijoitetaan usein sellaisiin kohtiin, joissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia joko ihmisten maailmankuvassa tai siinä, kuinka yhteiskunnat ovat rakentuneet.

Murroskohdat eivät ole selkeitä ja vain harvoin eri aikakausien välinen raja voidaan määritellä selkeästi johonkin tiettyyn vuoteen. Lisäksi murroskohdat ovat tapahtuneet eri alueilla hieman eri aikaan. Kun esimerkiksi Välimeren alueella elettiin antiikin aikaa, elettiin Suomen alueella kivikautta.

Myös eri puolilla maailmaa historia jaksotetaan eri tavoin, koska jaksotuksen perustana toimii alueella elävien ihmisten oma historia.

Mistä antiikki alkoi?

Vaikka omaa elämääsi onkin kestänyt vasta vähän yli 10 vuotta, voi siitä erottaa omaksi ajanjaksokseen vaikkapa vauvaiän tai koululaisena olemisen. Ehkäpä omassa elämässäsi on myös tapahtunut jotain sellaisia merkittäviä tapahtumia, joiden perusteella itse katsot elämässäsi alkaneet uudenlaisen vaiheen.

Rooman Colosseum


Antiikin ajaksi kutsutaan Kreikan ja Rooman suuruuden aikaa. Sillä on erityinen merkitys länsimaiselle ihmiselle, koska monet arvostamamme asiat ovat syntyneet antiikin aikana.

Antiikin Kreikan ja Rooman kehittymisen aika määrittää antiikin ajanjakson ja perehdyt niihin tämän kirjan lukujen kautta.

Antiikin ajan päättymisen määrittäminen ei ole yksiselitteistä. Yleensä on katsottu, että antiikki päättyi 400-luvulla jaa. Länsi-Rooman tuhoutumisen vuosi 476 jaa. on nähty toimivan taitekohtana antiikin ajan ja sitä seuranneen ajan, joka myöhemmin sai nimityksen keskiaika, välillä.

Mistä antiikki sitten alkoi? Usein antiikin alku ajoitetaan noin 800-luvulla eaa. Noina aikoina Kreetalla vallinnut minolainen kulttuuri, josta kerrotaan kirjan seuraavassa kappaleessa ”Europa saapuu Kreetalle” ei vielä kuulunut antiikkiin. 800-luvulla eaa. kehittyivät Kreikan alueen kaupunkivaltiot. Tästä katsotaan antiikin ajan alkaneen. Näin antiikin ajaksi määritellään aikakausi, joka alkaa manner-Kreikan kaupunkivaltioiden synnystä ja päättyy Länsi-Rooman valtakunnan tuhoutumiseen.

Tutki: Valitse jokin Välimeren ulkopuolinen alue, ja selvitä, mitä ajanjaksoa siellä eletään 2500 vuotta sitten.

Perinteisen mallin mukaan valmistettu Punu-kansan kasvomaski Gabonista, Länsi-Afrikasta 1900-luvun alusta. Musée du quai Branly.