Tervetuloa uuden historian oppikirjan pariin!

Tutki ja tulkitse on uusi taitopohjaiseen oppimiseen perustuva historian oppikirja. Kirjan tekijät ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja historian laitosten tutkijoita ja opettajia. Kaksiosaisessa teoksessa historiaa opetetaan alakoulun 4.-6. luokan oppilaille uuden, vuonna 2014 voimaan astuneen opetussuunnitelman mukaisesti.

Teoksen 1. osa (Esihistoriasta Antiikin ajan loppuun) ilmestyi keväällä 2018. Keväällä 2019 julkaistaan oppikirjan 2. osa (Keskiajasta Ranskan vallankumoukseen). Oppikirjan kustantaa Kustannus Aarni.

Klikkaa tästä ja tutustu ensimmäisen osan ensimmäisiin lukuihin ja opettajan ohjeisiin pdf-demon muodossa.

Tutki ja tulkitse  I-II -oppikirjat on rakennettu ajatellen opetustapahtuman kulkua. Kukin oppitunti alkaa ns. pohdintatehtävällä, joka johdattaa lapsen tunnin aiheeseen omakohtaisen kokemuksen kautta. Tämän jälkeen oppilas tutustuu aineistoon, eli lyhyeen alkuperäiseen lähteeseen, joka voi olla teksti tai valokuva.

Tulkitse -tehtävässä oppilasta kannustetaan tulkitsemaan lähdettä. Samalla hän oppii, ettei lähteellä ole yhtä  oikeaa tulkintaa: Lapsi alkaa ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta.

Seuraavaksi Oppilaan kirjassa kerrotaan aiheen faktat kuten historiantutkimus ne tuntee. Tunti päättyy Tutki -tehtävään, jossa oppilas pääsee tekemään synteesin oppimastaan.

Oppilaan kirjan rinnalla Tutki ja tulkitse tarjoaa koululle ja opetusluokille Opettajan kirjan, josta löytyvät pedagogiset ohjeet ja vinkit jokaiselle opetustunnille erikseen.  Oppikirjan kirjoittajat kehottavat myös ottamaan rohkeasti yhteyttä missä tahansa opetustilanteen suunnitteluun tai toteutukseen liittyvässä kysymyksessä.

Tutkijatulkitse.fi -verkkosivut on itsenäinen opetuksen työkalu painetun kirjan rinnalla. Sivuilta löytyy Oppilaan kirjan opetusaineisto, mikäli kirja on unohtunut kotiin tai opetustunti halutaan toteuttaa ilman kirjaa.  Kirjasarjan hankkiva koulu  saa koulukohtaiset tunnukset. Kirjautumalla palveluun opettaja pystyy myös selaamaan Opettajan kirjaa ja esimerkiksi tulostamaan kullekin tunnille tarvitsemansa aineiston ja tehtävät erikseen.

Kummankin Tutki ja tulkitse  -oppikirjan osan kuvituksen perustan muodostaa yli sata autenttista dokumenttikuvaa.

Tärkeä osa Tutki ja tulkitse -oppikirjojen kuvitusta on  Harri Istvan Mäen piirroskuvitus. Oppilas voi samaistua kirjan Tutkijaan  (Tare? Taru? – luokka voi halutessaan nimetä tutkijan). Niin Tutkija kuin muut kirjan piirroskuvat voi tulostaa oppilaiden väritettäväksi.